รับประกอบรถตามฟังก์ชั่นพิเศษ

มอเตอร์ขับรถยกไฟฟ้า

โต๊ะเลื่อนปรับระดับ

รถลากแฮนลิฟท์

รถยกเลื่อน